onsdag 12 september 2012

Jutten föjståju!

Och jåstig, jåttäten och med livsfajlig stjöm.
Men undejbajt vackej!!! 
... måste alltså jenovejas! Men huj jöj man en lampskäjm? Måste fundeja.

Den lägger jag gladerligen till listan av renoveringsprojekt.

2 kommentarer: